Kulturarvspris i Göran Gelottes anda


Hem

Presentation av föreningen


Föreningens historia


Presentation av styrelsen


Kommande aktiviteter


Genomförda program


Bli medlem


Bokhandeln


Frågor om Södertälje


Länkar


Föreningens yttranden i planärenden
Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje har instiftat Kulturarvspriset i Göran Gelottes anda. En insamling till en fond startades år 2016. Samtidigt tog föreningen initiativ till att bilda en kommitté för Södertäljeforskning. Denna kommitté har nu kommit igång och arbetat i ett drygt år. Syftet är att uppmuntra historisk forskning i vid mening kring Södertälje.
Under 2018 utlystes priset för ansökan för första gången och flera intressanta verk har nominerats. Tanken är att priset härefter ska kunna delas ut varje år.

Inbjudan att ansöka om Kulturarvspriset i Göran Gelottes anda.
Det första Kulturarvspriset tilldelades år 2018 Göran Gelotte med följande motivering: För hans mångåriga och gedigna insatser inom Södertäljeforskningen och för hans entusiastiska arbete för att stimulera historieintresset och göra Södertäljes historia tillgänglig för en bred allmänhet.
Foto Roger SellbergGöran Gelotte överlämnar diplom till 2019 års pristagare, Moa Beskow
Foto Lars Johnson

Moa Beskow med diplom och blommor
Foto Lars Johnson

Diplomet med motiveringen till priset:
För hennes masteruppsats Hus och Trädgårdar i Glasberga Sjöstad. En etnologisk studie om visioner, smak och estetiska ideal.
Foto Lars Johnson