Kommande program för Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje


Hem

Presentation av föreningen


Föreningens historia


Presentation av styrelsen


Kommande aktiviteter


Genomförda program


Bli medlem


Bokhandeln


Frågor om Södertälje


Länkar


Föreningens yttranden i planärenden


Runristningen vid Kiholm
Lördagen den 15 september

Vi besöker runristningen vid Kiholm, där vår förening är runfadder på uppdrag av riksantikvarieämbetet.
Samling kl 13.00 vid Stora Torget i Södertälje för gemensam färd i bil. Krävande promenad från parkeringen till ristningen.
Anmälan görs på mail till Pia.lillieborg@telia.com senast torsdagen den 13 september. Begränsat antal deltagare.En påminnelse om våra aktiviteter kommer på olika sätt i Länstidningen eller i evenemangskalendern på Södertälje kommuns webbplats.
Medlemmar får även medlemsskriften "Täljebygden" där det oftast finns en fördjupande artikel om evenemanget.